Vetput kopen en nieuwe
vetafscheider plaatsen

Waar moet u bij een vetafscheider aanleggen rekening mee houden?


Een nieuwe vetput kopen is een flinke investering waarbij u niet over één nacht ijs gaat. Wij geven u graag wat tips over het aanschaffen en plaatsen van een nieuwe of vervangende vetvangput. Met aandacht voor het type vetput, de capaciteitsberekening en de materiaalkeuze.Vetafscheider kopen met aparte of geïntegreerde slibvanger?


Er zijn verschillende soorten vetputten, met als belangrijkste onderscheid de geïntegreerde vetput en de vetput met aparte slibvanger. Voordeel van de vetput met geïntegreerde slibvanger is het formaat. Het is een compact systeem dat goed toe te passen is op locaties met ruimtegebrek. Een vetput met aparte slibvanger heeft als voordeel dat er meer ruimte is voor het slib. De keuze is ook afhankelijk van de aard van het afvalwater. De hoeveelheid niet-vette vervuiling in het water zal mede bepalen of een aparte slibopvang nodig is, of dat een vetafscheider met geïntegreerde slibvang volstaat. En ook de intensiteit van de spoeling telt mee. Gaat het om een continue maar geringe stroom afvalwater, of juist om grote hoeveelheden gedurende korte tijd? Olthuis Recycling helpt u graag bij de keuze van het juiste type vetafscheider voor uw bedrijf.Nieuwe vetafscheider plaatsen - capaciteitsberekening vetput


Wilt u een nieuwe vetput kopen? Dan is het ook zaak een capaciteitsberekening te maken om te weten welke inhoud de vetput moet hebben in relatie tot uw behoefte. De vetput-capaciteit moet voldoende zijn voor de hoeveelheid vervuild afvalwater dat uw keuken of productiebedrijf afvoert. Houd bij de aanschaf van een vetafscheider ook rekening met de langere termijn. Een moderne vetafscheider heeft een levensduur van 15 jaar. Als u verwacht of hoopt dat uw onderneming nog zal groeien, is het een goed idee dit mee te nemen in uw capaciteitsberekening. Dan kan immers een iets grotere vetput kopen een slimme investering zijn.

Materiaalkeuze vetafscheider


Na de capaciteitsberekening van de vetput is er nog de overweging van het materiaal. Er zijn volledig kunststof vetafscheiders, vetputten van kunststof met een metalen kern en vetputten van beton. De materiaalkeuze hangt deels af van de temperatuur van het afvalwater waartegen uw vetput bestand moet zijn. Ook van belang is de locatie waar u de vetput wilt plaatsen. Een vetput langs de openbare weg, zal bestand moeten zijn tegen de druk van het erboven passerend verkeer. Zelfs als de vetput niet onder de rijweg ligt, want helaas komt het voor dat auto’s en vrachtwagens op het trottoir parkeren. De vetput moet daartegen bestand zijn.

"De materiaal keuze hangt deels af van de temperatuur van het afvalwater"

Vetput-advies van de professionals


Welke vetput kopen en plaatsen? U begrijpt inmiddels dat er legio overwegingen zijn bij de keuze van de juiste vetput. Neem gerust contact met ons op voor het juiste advies. Wij kunnen de vetput ook vakkundig voor u aanleggen, eventueel in samenwerking met uw vertrouwde loodgieter.

Olthuis Recyling

Duurzaam bezig