Krijgt uw vetafscheider controle
door de milieudienst?

Zo komt uw vetput soepel door de inspectie


De controle van vetafscheiders is de verantwoordelijkheid van de gemeente of de provincie, en om precies te zijn de milieudienst, ook wel de omgevingsdienst genoemd. Deze controlerende instantie heeft milieu-ambtenaren die in hun rayon de vetafscheider-inspectie verzorgen.Zij controleren of u voldoet aan de verplichting uw vetafscheider goed te onderhouden en minimaal eens per maand te laten ledigen. Uiteindelijk doel van deze controles is natuurlijk te voorkomen dat er vet langs overvolle of defecte vetafscheiders in het riool of in het milieu terecht komt.Waarop controleren ze de vetafscheiders?


De gemeente zal controleren of de vetput in goede staat is en of er voldoende bewijs is dat de vetafscheider regelmatig geleegd wordt. Ook controleert de milieu-ambtenaar of de lagen drijvend vet en bezinksel (slib) binnen de norm zijn.Voorbereiden voor de vetafscheider controle


Sommige milieudiensten kondigen een bezoek van de milieu-ambtenaar aan, maar het gebeurt ook wel dat de vetput-inspectie onaangekondigd plaats vindt. Het is dus slim om uw zaakjes goed op orde te hebben. Zorg bijvoorbeeld voor een netjes bijgehouden logboek van de periodieke afzuigacties en bewaar ook alle ledigingsbonnen, zodat u deze bij de controle van de vetafscheider kunt laten zien. Ook is het voor de vetputinspecteur een goed teken als u een onderhoudscontract van een gecertificeerd reinigings- of recyclingbedrijf kunt laten zien. Hebt u geen onderhoudscontract of bent u het kwijt geraakt? Neem dan contact met ons op.

Waar liggen de te controlen vetafscheiders?


Het klinkt een beetje suf, maar sommige ondernemers van wat grotere bedrijven weten niet precies waar hun vetputten liggen. Bij de vetafscheider controle moet er nog gezocht worden, wat natuurlijk geen goede indruk achterlaat. Informeer vooraf bij het bedrijf dat uw vetputten ledigt of er nog bijzonderheden zijn betreffende de locatie of de staat van onderhoud van uw vetputten. Vraag na wanneer de laatste lediging is gebeurd, en of het misschien een goed idee is om op korte termijn nog een extra reiniging of lediging in te plannen.

"Informeer vooraf of er bijzonderheden zijn betreffende de locatie van de vetput"

Vraag een voorinspectie aan


Eventueel kunt u ons vragen een voorinspectie te doen, zodat u zeker weet dat u aan alle wettelijke regels rond vetafscheiders voldoet.

Olthuis Recyling

Duurzaam bezig